ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
تفسير نور
نام سوره:

شماره آيه:

جستجو:

در:
آيه ترجمه نکته ها پيام ها توضيحات
سوره 1. حمد آيه 3
  شنيدن تفسير صوتي  
آيه
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ترجمه
(خدایى كه) بخشنده و مهربان است.
نکته ها
خداوند رحمت را برخود واجب كرده است، «كتب ربّكم على نفسه الرّحمة»(27) و رحمت او بر همه چیز سایه گسترده است. «و رحمتى وسعت كلّ شى‏ء»(28)
همچنین پیامبر و كتاب او مایه رحمتند، «رحمةً للعالمین»(29) آفرینش وپرورش او براساس رحمت است و اگر عقوبت نیز مى‏دهد از روى لطف است.
بخشیدن گناهان و قبول توبه‏ى بندگان و عیب‏پوشى از آنان و دادن فرصت براى جبران اشتباهات، همه مظاهر رحمت و مهربانى اوست.
27) انعام، 54.
28) اعراف، 156.
29) انبیاء، 107.
پيام ها
1- تدبیر وتربیت الهى، همراه محبّت و رحمت  است. (در كنار كلمه «ربّ»، كلمه «رحمن» آمده است.) «ربّ العالمین الرحمن الرحیم»
 2- همچنان كه تعلیم نیازمند رحم و مهربانى است، «الرّحمن علّم القرآن»(30) تربیت و تزكیه نیز باید بر اساس رحم و مهربانى باشد. «ربّ العالمین الرّحمن الرّحیم»
 3- رحمانیّت خداوند، دلیل بر ستایش اوست. «الحمدللَّه... الرّحمن الرّحیم»
30) الرحمن، 1-2.