ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
ملاک‌های انتخاب در زندگی 1397/10/27

1- انتخاب راه خدا در دوراهی‌های زندگی
2- تلاش برای تربیت نسل نو
3- انتخاب کارهای ماندگار، نه موسمی و مقطعی
4- انتخاب کارهای سخت بر کارهای آسان
5- صرفه‌جویی در اوقات عُمر
6- ایستادگی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمن
7- وعده الهی در پیروزی نهایی حق بر باطل