ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
تفسیر آیات دین و زندگی 2 »
 به دنبال درخواست برخى دبیران محترم تعلیمات دینى و قرآن در مورد بهره‏گیرى از تفسیر آیات مطرح شده در كتاب‏هاى «دین و زندگى» دوره متوسطه بر اساس «تفسیرنور» حجّت‏الاسلام و المسلمین قرائتى، این امر توسط مركز فرهنگى درسهایى از قرآن انجام و با اعلام موافقت گروه درسى دینى در دفتر برنامه‏ریزى و مساعدت دبیرخانه ستاد اعتلاء و تعمیق تربیت اسلامى، به عنوان كتاب كمك آموزشى منتشر مى‏گردد.
 دبیران درس دینى و قرآن با مطالعه‏ى این كتاب مى‏توانند به دانش تفسیرى گسترده‏ترى پیرامون آیات دست یابند و در هنگام تدریس از آن بهره گیرند. همچنین مى‏توانند این كتاب را در اختیار برخى از دانش‏آموزان مستعد قرار دهند تا این دانش‏آموزان براى انجام كارهاى تحقیقى خود پیرامون آیات به این كتاب مراجعه كنند و نتیجه تحقیق خود را در كلاس گزارش نمایند.
 لازم به ذكر است، در مواردى كه «تفسیر نور» مطلب خاصى نداشته و یا هنوز منتشر نشده، از تفسیر نمونه استفاده شده كه در فهرست مطالب، با علامت ستاره (*) مشخص گردیده است.
 

[صفحه ]» صفحه بعد


فهرست
مقدّمه ناشر درس اول: جلوه‏هاى حكمت و تدبیردرس دوم: با كاروان هستى درس سوم: سرمایه‏هاى رشد درس چهارم: روزنه‏هاى خطا درس پنجم: پنجره‏اى به روشنایى درس ششم: آینده‏ى روشندرس هفتم: منزلگاه بعددرس هشتم: واقعه‏ى بزرگدرس نهم: فرجام كاردرس دهم: اعتماد بر او درس یازدهم: دوستى با حق درس دوازدهم: فضیلت آراستگى درس سیزدهم: زیبایى عفاف درس چهاردهم: نظارت همگانى درس پانزدهم: كار گوهر زندگى درس شانزدهم: كار در نظام اقتصادى