ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
یكصد و پنجاه موضوع از قرآن و احادیث » اطاعت از خدا و رهبران دینى
 آیات‏
 1 - اطاعت از خدا و پیامبر نشانه ایمان
 «و اطیعوا اللَّه و اطیعوا رسوله ان كنتم مؤمنین» انفال، 1
 خدا و رسول او را اطاعت كنید اگر ایمان دارید .
 
 2 - لزوم اطاعت از خدا و پیامبر و معصومین
 «یا ایها الذین امنوا اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى‏ء فردّوه الى اللَّه و الرسول ان كنتم تؤمنون باللَّه و الیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلاً» نساء، 59
 اى اهل ایمان اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولوالامر (اوصیاى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم) را پس هرگاه در امرى (دینى) اختلاف نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن را به كتاب خدا و سنت پیامبر او عرضه بدارید و این كار براى شما بهتر و عاقبت و پایانش نیكوتر است .
 
 3 - اطاعت از خدا و رسول، عامل سعادت‏
 «و من یطع اللَّه و رسوله و یخش اللَّه و یتّقه فاولئك هم الفائزون» نور، 52
 هركس فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت كند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چنین كسانى همان پیروزمندان واقعى هستند .
 
 4 - اطاعت از خدا و پیامبر عامل محشور شدن با رهبران دینى
 «و من یطع اللَّه و الرسول فاولئك مع الّذین انعم اللَّه علیهم من النبیّین و الصدّیقین و الشهداء و حسن اولئك رفیقا» نساء، 69
 و كسى كه خدا و پیامبر را اطاعت كند (در روز رستاخیز) همنشین كسانى خواهد بود كه خدا نعمت خود رابرآنان تمام كرده از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان و آنها رفیقان خوبى هستند.
 
 5 - اطاعت از خدا و پیامبر و مشمول رحمت حق شدن‏
 «و اطیعوا اللَّه و الرسول لعلكم ترحمون» ال عمران، 132
 از فرمان خدا و پیامبر اطاعت كنید تا مشمول رحمت شوید .
 روایات‏
 1 - اطاعت خداوند نشانه شیعه
 قال الباقر علیه السلام : «لا تذهب بكم المذاهب فواللَّه ما شیعتنا الّا من اطاع اللَّه» .
 از راه بیرون نروید، به خدا سوگند شیعیان ما كسانى هستند كه اطاعت خداوند كنند. (كافى 3 / 113)
 
 2 - اطاعت از خدا مایه اطاعت از انسان
 قال الهادى علیه السلام : «من اتّقى اللَّه یتّقى و من اطاع اللَّه یطاع و من اطاع الخالق لم یبال سخط المخوقین و من اسخط الخالق فلییقن ان یحلّ به سخط المخلوقین» .
 هركس از خدا پرهیز و پروا كند مردم او را پروا كنند هركه خدا را اطاعت كند مردم از او اطاعت كنند و هركس از خالق اطاعت كند از خشم مخلوق نهراسد و هركه خالق را به خشم آورد به یقین بداند كه خشم خلق او را فراگیرد . (بحار 68 / 182)
 
 3 - اطاعت از امامان اطاعت از خدا
 قال رسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم : «الائمة من ولد الحسین علیه السلام من اطاعهم فقد اطاع اللَّه و من عصاهم فقد عصى اللَّه هم العروة الوثقى و هم الوسیلة الى اللَّه تعالى» .
 امامان معصوم علیهم السلام از فرزندان حسین علیه السلام مى‏باشند هركس از آنان اطاعت كند از خداوند اطاعت كرده است و معصیت كنندگان آنها كسانى هستند كه نافرمانى خدا كرده باشند، آنان دستاویز محكم و وسیله به سوى خداوند هستند. (تفسیر برهان 1 / 243)
 
 4 - علاقه امام معصوم به شیعیان‏
 قال الصادق‏علیه السلام : «والله انى احب ریحكم و ارواحكم و رؤیتكم ... فاعینونا على ذلك بورع و اجتهاد».
 سوگند به خدا كه من بوى شما و روح شما و دیدار شما را دوست دارم پس ما را به پرهیزكارى و تلاش و كوشش كمك كنید . (بحار / 68 / 65)
 
 5 - ویژگى‏هاى شیعه‏
 الف - قال الصادق‏علیه السلام : «شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الوفاء و الامانة و اهل الزهد و العبادة اصحاب احدى و خمسین ركعة فى الیوم و اللیلة القائمون باللیل الصائمون بالنهار یزكّون اموالهم و یحجّون البیت و یجتنبون كلّ محرّم».
 پیروان ما اهل پرهیزكارى و تلاش و وفاى به عهد و امانتدار و اهل زهد و عبادت هستند كه پنجاه و یك ركعت نماز واجب و مستحب را به جا مى‏آورند و در شب براى مناجات با خدا برمى‏خیزند و در روز روزه مى‏گیرند و زكات اموالشان را پرداخت مى‏كنند و حج خانه خدا را به جا مى‏آورند و از هر گناهى دورى مى‏كنند . (بحار / 68 / 167)
 ب - قال الصادق‏علیه السلام : «انما شیعة علىّ من عفّ بطنه و فرجه و اشتدّ جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه فاذا رأیت اولئك فاولئك شیعة جعفر».
 همانا پیرو على علیه السلام كسى است كه داراى عفت شكم و فرج باشد و تلاش او زیاد باشد و كار را براى آفریدگار انجام دهد و به ثواب او امیدوار و از عقاب او بیمناك باشد هرگاه افرادى داراى این اوصاف دیدى آنها پیروان جعفر (امام صادق علیه السلام) هستند . (خصال/103)
 
 6 - وظایف شیعه‏
 قال الصادق‏علیه السلام : «معاشر الشیعه كونوا لنا زیناً و لا تكونوا علینا شیناً قولوا للناس حسناً احفظوا السنتكم و كفّوها عن الفضول و قبیح القول».
 اى گروه شیعه براى ما زینت باشید و مایه ننگ و عار براى ما نباشید، براى مردم زیبا سخن بگویید و زبان خود را از سخنان زیاد و زشت نگهدارى كنید . (امالى صدوق / 327)
 
 7 - شناخت شیعه‏
 عن ابى عبدالله‏علیه السلام : «امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلوة كیف محافظتهم علیها و الى اسرارنا كیف محافظتهم لها عند عدوّنا و الى اموالهم كیف مواساتهم لاخوانهم فینا».
 پیروان ما را در سه امر آزمایش كنید، هنگام وقت نماز چگونه بر نماز محافظت دارند و چگونه اسرار ما را از دشمنان نگهدارى مى‏كنند و چگونه با برادران خود نسبت به ثروتشان مساوات دارند . (سفینة البحار / 4 / 547)
 
 8 - برترین شیعیان‏
 الف - قال الرضاعلیه السلام : «... انما شیعة امیر المؤمنین الحسن و الحسین و سلمان و ابوذر و المقداد و عمار و محمد بن ابى بكر الذین لا یخالفوا شیئاً من اوامره».
 همانا پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام عبارتند از امام حسن و امام حسین علیهما السلام و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد بن ابى‏بكر كه هرگز فرامین آن حضرت را مخالفت نكردند (بحار/ 22 / 330)
 ب - قال الصادق علیه السلام : «ما وجدت احداً یقبل وصیّتى و یطیع امرى الّا عبداللَّه بن ابى یعفور»
 فردى را جز عبداللَّه بن ابى یعفور نیافتم كه سفارش مرا بپذیرد و فرمان مرا اطاعت كند . (سفینة 6 / 41)
 ج - قال الباقر علیه السلام : «له (حمران) انت من شیعتنا فى الدنیا و الاخرة».
 امام باقر به حمران بن اعین فرمود: تو از شیعیان ما در دنیا و آخرت هستى. (سفینه 2 / 424)
 د - جمیل بن درّاج گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم كه فرمود: «بشّر المخبطین بالجنّة برید بن معاویة العجلى و ابوبصیر و محمد بن مسلم و زرارة اربعة نجباء امناء اللَّه على حلاله و حرامه لولا هؤلاء انقطع آثار النبوّه و اندرست»
 به متواضعان بشارت بهشت بده كه آنها عبارتند از بریدبن معاویه، ابوبصیر، محمدبن مسلم و زراره كه اینها امین خدا بر حلال و حرام هستند، اگر اینها نبودند آثار نبوّت از بین مى‏رفت و كهنه مى‏شد . (سفینة 1 / 261)
 
 9 - علاقه امامان معصوم به شیعیان خاص خود
 الف - هنگامى كه خبر وفات ابان بن تغلب به امام صادق علیه السلام رسید حضرت فرمود سوگند به خدا مرگ ابان قلب مرا به درد آورد: «واللَّه لقد اوجع قلبى موت ابان» (سفینة 1 / 32)
 ب - امام سجاد علیه السلام وقتى كه به ابوحمزه ثمالى نگاه مى‏كرد مى‏فرمود: هرگاه به تو نگاه مى‏كنم راحت مى‏شوم: «و انّى لاستریح اذا رأیتك» . (سفینة 2 / 440)
 ج - امام صادق علیه السلام به زید شحام فرمود: صراط و میزان و حساب شیعیان با ما امامان است، سوگند به خدا عنایت ما به شما از خود شما به خودتان بیشتر است «الینا الصراط والمیزان و حساب شیعتنا واللَّه لانّا ارحم بكم منكم من انفسكم» (سفینة 3 / 563)
 اشاره‏
 الف - ابراهیم بن ادهم گوید: همراه امام صادق‏علیه السلام بودم ناگهان شیرى نزدیك آمد. امام‏علیه السلام گوش شیر را گرفتند و او را دور ساختند. بعد فرمودند: اگر مردم از خداوند اطاعت مى‏كردند هر آینه بارهاى سنگین خود را با این حیوانات حمل مى‏كردند. «اما ان الناس لو اطاعو الله حق طاعته لحملوا الیه اثقالهم» (سفینه 1 / 86)
 ب - سهل خراسانى از روى اعتراض به امام صادق‏علیه السلام عرض كرد: چرا قیام نمى‏كنید با این كه صدهزار نفر از شیعیان شما آمادگى مبارزه با دشمنان را دارند. حضرت دستور داد تنور آتش را روشن كنند بعد فرمود: برو در تنور بنشین. سهل گفت: مرا مسوزان حرف خود را پس گرفتم. در همین لحظه هارون مكى وارد شد. امام به او فرمود برو در تنور آتش بنشین، اطاعت كرد. امام از سهل پرسید چند نفر مانند هارون مكّى سراغ دارى؟ گفت: به خدا قسم یك نفر را هم نمى‏شناسم. (سفینةالبحار / 2 / 714)
 ج - امام صادق‏علیه السلام به سدیر صیرفى فرمود: اگر به تعداد این گوسفندان من شیعه مى‏داشتم قیام مى‏كردم. سدیر گوید وقتى آن‏ها را شمردم 17 عدد بودند. (كافى/2/243)
 د - زراره گوید: با حمران بن اعین خدمت امام باقرعلیه السلام رسیدیم. گفتم: خود را همچون میزان قراردادیم هر كس با ما موافقت كند او را دوست داریم. حضرت فرمود: در این صورت آیات شریفه «الاّ المستضعفین من الرجال...» «و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم» و «آخرون اعترفوا بذنوبهم» چه مى‏شوند؟ (بنابراین نمى‏توان از هر كسى كه شیعه نیست بیزارى جست)  (كافى/2/282)
 ه - ابن مسعود گوید: بر پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله وارد شدم و سلام عرض كردم و گفتم حق را به من نشان دهید (ارنى الحق لانظر الیه) فرمود: وارد اتاق شو - وقتى وارد شدم امیرالمؤمنین را در حال نماز دیدم كه مى‏فرمود: خدایا به حق محمد بنده تو گناهكاران از شیعیان مرا بیامرز اللهم بحقّ محمد عبدك اغفر للخاطئین من شیعتى بعد وارد بر پیامبر شدم دیدم پیامبر نیز در حال نماز مى‏گوید: خدایا به حق على بنده تو گناهكاران امت مرا بیامرز. اللهم بحق علىّ عبدك اغفر للخاطئین من امّتى. (بحار / 40 / 43)
 و - ابوالصلت هروى گوید: در خدمت حضرت رضاعلیه السلام بودم گروهى از مردم قم خدمت امام شرفیاب شدند و سلام عرض كردند. حضرت پاسخ سلام دادند و آنان را نزدیك خود خواند و به آنان خوش‏آمد گفت و فرمود: شما حقاً شیعیان ما هستید روزى بر شما برسد كه قبرم را در سرزمین طوس زیارت كنید هر كس با داشتن غسل مرا زیارت كند از گناهان خود بیرون شود همانند روزى كه از مادر متولد شده است. (سفینة 2 / 447)
 ز - شخصى به نام رُمیله مریض شد در روز جمعه مرض او كمتر شد و به نماز جمعه امیرالمؤمنین‏علیه السلام شركت كرد. حضرت بعد از نماز وقتى او را دیدند، فرمودند: اى رمیله هیچ مؤمنى مریض نمى‏شود مگر آنكه ما به واسطه بیمارى او مریض مى‏شویم و محزون نمى‏شود مگر آنكه ما به واسطه او محزون مى‏گردیم و دعائى نمى‏كند مگر آنكه براى اجابت دعاى او آمین مى‏گوئیم و سكوت نمى‏كند مگر آنكه ما براى او دعا مى‏كنیم. «یا رُمیله لیس من مؤمن یمرض الاّ مرضنا بمرضه و لا یحزن الاّ حزنّا بحزنه و لا یدعوا الاّ امنّا لدعائه و لایسكت الاّ دعونا له». (سفینه 3 / 408)
صفحه قبل « [صفحه 18]» صفحه بعد


فهرست
پیشگفتار هدف از تدوین تذكّر چند نكتهراههاى بشر به سوى خدا اقسام توحیدعدل الهىمعرّفى انبیاءبرنامه انبیاءاهداف انبیاء انبیاء الگوهاى تربیتىنسبتهاى ناروا به اولیاءدینهدایتنور الهىاثبات اعجاز قرآن كریم امامتاهل بیت علیهم السلاماطاعت از خدا و رهبران دینىاولیاء الهى و علم غیب حضرت على‏علیه السلام حضرت فاطمه علیها السلام امام حسین علیه السلامحضرت مهدى علیه السلام انتقال از دنیا به آخرتعالم برزختفاوت نظام دنیا با نظام آخرتدلائل امكان و وقوع معاد سؤال در قیامتحساب در قیامتقیامت روز حسرتشفاعت در قیامتعوامل حبط عمل اسباب آمرزشنعمتهاى بهشتعذاب جهنّمعبادت و بندگىمسجد نماز نماز شبروزهخمسزكاتانفاقحجّجهادامر به معروف و نهى از منكرتولّى و تبرّى‏اخلاق اسلامى‏اخلاق غیر اسلامى‏آثار اعمال و اوصاف زیباآثار اعمال و اوصاف زشت‏اولیاء الهىابرار و نیكان‏معاشرت مجالست موعظه‏آثار ایمان و عمل صالح‏ تقوافضائل و كمالات متّقین‏بردبارىطهارت معنوى‏نعمتهاى معنوى‏ محبت به خداوند متعال‏ اخلاص‏یقینتوكلّ تسلیم‏خوف و رجاءصبرذكر خداونددعااستغفار زهدرحمت الهى‏توبه تواضع تكبّرآداب سخن گفتن‏جرائم و آفات زبان‏آداب میهمانى رفتن‏خرید و فروش دوستىاحسان و نیكوكارى‏احسان به والدین‏فرزندآئین همسردارى‏همسایه یتیمصله رحم شكر نعمتهاى الهى‏یاد نعمت‏هاى ویژه‏عمرتفاوت قلب مؤمن با غیر مؤمن‏راستگویى‏دروغ شادى‏هاى بجا و نابجاآثار گناهآثار پیروى از هواى نفس‏اسراف و تبذیرغیبتحسدحرص‏غرورعیب جویى‏نكوهش و ستایش از دنیاامانت‏خیانت‏عهد و تعهدّتمثیل در قرآن‏خدمت به مردم‏تربیت عقلانى‏سیماى رهبر در حكومت اسلامى‏اوصاف مدیریت دشمن شناسى‏ضرورت اتحاد و پرهیز از اختلاف‏ابعاد مختلف عدالت اجتماعى‏ظلم و ستم آزمایش الهىآزادىاصلاحات عزّت و ذلت انسان‏هجرت‏ قرض الحسنهزینت‏رشد و سفاهت‏فقر و تهیدستى ویژگى‏هاى قرآن كریم‏ ویژگى‏هاى پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله وسلم‏ویژگى‏هاى كعبه و مسجد الحرام‏ویژگى‏هاى شهیدان‏ ویژگى‏هاى انسان‏ویژگى‏هاى مؤمنان‏ویژگى‏هاى منافقان‏ویژگى‏هاى صاحبان خردویژگى‏هاى بندگان شایسته‏ویژگى‏هاى فرشتگان‏ویژگى‏هاى جنّ‏ویژگى‏هاى شیطان‏رزق جوان زیبایى لباستفاوت مردم نسبت به عمل خیرسؤال‏ارزش علم و دانشدانشمندان الهى‏تفقّه در دین‏حكمت عملى و نظرى‏عمل‏كرامت‏حزن و اندوهفضیلت و برترى‏حلال و حرام