ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
خمس » خمس پس از پیامبر
گرچه مسیرى كه پیامبر معین فرموده بود دچار انحراف گردید و خلفا غنیمت را منحصر در غنائم جنگى نمودند و اهل بیت پیامبر تا زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام از خمس منع گردیدند، لیكن هنگامى كه فضاى تبلیغ براى این دو امام عزیز باز شد، به مسئله خمس پرداختند.(59)
بعد از امام صادق علیه السلام تا زمان غیبت حضرت ولى‏عصر علیه السلام امامان معصوم در مناطق مختلف مثل بلخ، بخارا، رى، قم، نیشابور، شیراز، همدان، خراسان، قزوین، اهواز، عراق، یمن، موصل و بغداد براى گرفتن خمس نماینده داشتند.
دلیل پیدا شدن فرقه واقفیه این بود كه خمسِ مردم نزد یكى از نمایندگان امام كاظم علیه السلام جمع شده بود و هنگامى كه امام به شهادت رسید آن نماینده اعلام كرد بعد از امام هفتم امامى نداریم تا بتواند اموالى را كه از خمس نزد او مانده تصرف كند.(60)
 آرى، نماینده امام معصوم نیز در معرض خطر انحراف است. در نهج‏البلاغه نمونه‏هایى از عزل شدگان حضرت على‏علیه السلام به چشم مى‏خورد كه بعضى از آنها كینه حضرت رابه دل گرفتند و براى خود دار و دسته‏اى تشكیل دادند و همین كه فهمیدند حسین بن على علیهما السلام به كربلا رسیده نیروهاى خود را براى قتل امام به كربلا اعزام كردند و با صراحت به امام مى‏گفتند: ما با شما مسئله‏اى نداریم ولى كینه و بغض پدرت را در دل داریم كه ما را عزل كرد.(61)

 59) كتاب‏خمس‏آیةاللّه‏نورى‏همدانى، ص‏746.
60) كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 607.
61) علاّمه میرزا خلیل كمره‏اى در یك تحقیق عمیقِ علمى، نام نمایندگان بركنار شده‏اى كه علیه امام حسین علیه السلام نیرو به كربلا اعزام كردند (با تعداد آن نیروها) آورده است.

صفحه قبل « [صفحه 9]» صفحه بعد


فهرست
مقدّمهجایگاه خمس در اسلام- دورنمائى از فلسفه خمس و زكاتجامعیّت اسلام خمس در قرآن‏ اهمیّت خمس‏آثار خمس‏خمس در روایات‏ خمس در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله‏ خمس پس از پیامبروسوسه‏هاى شیطانى تفاوت خمس و زكات با مالیات‏ راه مقاومت در برابر وسوسه‏هاموارد ومصارف خمس‏- خمس براى كیست؟سهم پیامبر و امام براى شخصیّت حقوقى آنان‏ ذى القربى كیست؟خمس مربوط به چه چیزهایى است؟سنّت پیامبر در كنار كتاب خدادیدگاه شیعهگیرنده خمس در زمان غیبت كیست؟ امتیازات پرداخت خمس به فقیه جامع الشرائطچگونگى تقسیم خمس‏مقدار پرداخت‏آداب پرداخت‏