ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
خمس » خمس در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله‏
 1- در آیات و روایات نام زكات بیشتر از خمس آمده است، شاید بدلیل این كه جز افراد نادر در مكّه و بعضى از قبایل كه بازرگانى مى‏كردند بیشتر مردم كشاورز و دامدار بودند، ولى با این حال پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله افرادى را براى گرفتن خمس به مناطق مى‏فرستاد، چنانكه در تاریخ آمده است: مثلاً علىّ بن ابیطالب‏علیهما السلام و عمروبن حزم و معاذبن جبل را به یمن و مُحمیّه را در بنى زبید براى گرفتن خمس فرستاد. «بعثه رسول اللّه لاخذ الاخماس».(55)
 2- پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله براى هیأت‏هایى كه به حضورش مى‏رسیدند بعد از امر به ایمان در كنار نماز و زكات، خمس را نیز مطرح مى‏فرمودند: «آمركم بالایمان... و اقام الصلوة و ایتاء الزكاة و تعطوا الخمس من المغنم»(56)
 3- پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله در نامه‏هایى كه براى قبایل مى‏فرستادند به موضوع خمس اشاره مى‏كردند.(57)
 4- مسلمانان همان گونه كه زكات را نزد پیامبر اكرم صلى الله علیه وآله مى‏فرستادند، خمس را نیز خدمت حضرت مى‏فرستادند.(58)

55) كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 110.
56) صحیح بخارى، ج 1، ص 32، 33 و 131.
57) طبقات ابن سعد، ج 1، ص 374.
58) كتاب خمس آیة اللّه نورى همدانى، ص 88، 110 و 745.
صفحه قبل « [صفحه 8]» صفحه بعد


فهرست
مقدّمهجایگاه خمس در اسلام- دورنمائى از فلسفه خمس و زكاتجامعیّت اسلام خمس در قرآن‏ اهمیّت خمس‏آثار خمس‏خمس در روایات‏ خمس در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله‏ خمس پس از پیامبروسوسه‏هاى شیطانى تفاوت خمس و زكات با مالیات‏ راه مقاومت در برابر وسوسه‏هاموارد ومصارف خمس‏- خمس براى كیست؟سهم پیامبر و امام براى شخصیّت حقوقى آنان‏ ذى القربى كیست؟خمس مربوط به چه چیزهایى است؟سنّت پیامبر در كنار كتاب خدادیدگاه شیعهگیرنده خمس در زمان غیبت كیست؟ امتیازات پرداخت خمس به فقیه جامع الشرائطچگونگى تقسیم خمس‏مقدار پرداخت‏آداب پرداخت‏