ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
خمس » راه مقاومت در برابر وسوسه‏ها
ما باید در برابر وسوسه‏ها و القائاتى كه مى‏شود، جمله امام رضا علیه السلام را فراموش نكنیم كه فرمود: خمس وسیله حفظ و تبلیغ مكتب ما و كمك براى بستگان و دوستداران ماست.(75)
و فرمود: «فعلى كلّ من غنم... فعلیه الخمس فان اخرجه فقد ادّى حقّ اللّه ما علیه و تعرض للمزید و حل له باقى ماله و طاب و كان اللّه اقدر على انجاز ما وعده العباد من المزید و التطهیر من البخل على ان یغنى نفسه مما فى یدیه من الحرام الّذى بخل فیه بل قد خسر الدنیا والاخرة... فاتّقوا اللّه واخرجوا حقّ اللّه مما فى ایدیكم یبارك اللّه لكم فى باقیه و یزكو فانّ اللّه عزّوجلّ الغنى و نحن الفقراء و قال اللّه: «لن ینال اللّه لحومها ولا دمائها و لكن یناله التّقوى منكم»(76) فلا تدعوا التقرّب الى اللّه بالقلیل والكثیر على حسب الامكان و بادروا بذلك الحوادث واحذروا عواقب التسویف فیها فانما هلك من هلك من الامم السابقة بذلك»(77)، اگر خمس بدهید حق خدا را داده و باقى مال براى شما حلال مى‏شود و در معرض اضافه شدن قرار مى‏گیرید و خداوند بر انجام وعده‏ى لطفى كه به پرداخت كننده داده از هر كس تواناتر است، ایمان و توكل بر وعده‏هاى الهى از تكیه بر مال حرامى كه در دست دارد و بخل مى‏كند بهتر است زیرا او با نپرداختن خمس، خسارت دنیا و آخرت را براى خود كسب كرده است. پس، از خداوند پروا كنید و از آنچه در دست دارید، حق خدا را بپردازید تا خداوند در باقى مال شما بركت دهد و شما تزكیه شوید. (و بدانید كه) خداوند بى نیاز و ما فقیر هستیم. قرآن (به كسانى كه قربانى مى‏كنند،) مى‏فرماید: خداوند از گوشت و خون حیوانات قربانى سهمى نمى‏برد، ولى شما با این عمل روحیه تقوى و قرب خودتان را به او نشان مى‏دهید پس خود را از قرب به خدا محروم نكنید خواه كم باشد یا زیاد و بدینوسیله حوادث تلخ را از خود دور كنید و از عواقب سوء تأخیر بترسید (و بدانید) دلیل هلاكت امت‏هاى سابق همین تأخیرها بوده است.

75) وسائل، ج 9، ص 538 .
76) سوره حج، آیه 37.
77) مستدرك الوسائل، ج 7، ص 279 .
صفحه قبل « [صفحه 12]» صفحه بعد


فهرست
مقدّمهجایگاه خمس در اسلام- دورنمائى از فلسفه خمس و زكاتجامعیّت اسلام خمس در قرآن‏ اهمیّت خمس‏آثار خمس‏خمس در روایات‏ خمس در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله‏ خمس پس از پیامبروسوسه‏هاى شیطانى تفاوت خمس و زكات با مالیات‏ راه مقاومت در برابر وسوسه‏هاموارد ومصارف خمس‏- خمس براى كیست؟سهم پیامبر و امام براى شخصیّت حقوقى آنان‏ ذى القربى كیست؟خمس مربوط به چه چیزهایى است؟سنّت پیامبر در كنار كتاب خدادیدگاه شیعهگیرنده خمس در زمان غیبت كیست؟ امتیازات پرداخت خمس به فقیه جامع الشرائطچگونگى تقسیم خمس‏مقدار پرداخت‏آداب پرداخت‏