ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
خمس » تفاوت خمس و زكات با مالیات‏
گاهى مى‏گویند: ما كه به دولت اسلامى مالیات مى‏دهیم، دیگر خمس و زكات براى چه؟
در پاسخ به این سؤال، به تفاوت‏هایى كه میان خمس و زكات با مالیات است اشاره مى‏كنیم:
 
 تفاوت اول‏
 
مالیات، هزینه‏اى است كه شما مى‏پردازید تا دولت، رفاه شما را بیرون منزل تأمین كند. مثلاً بیرون منزل شما بوستانى احداث كند همان گونه كه خود نیز در منزل باغچه احداث مى‏كنید.
هر كسى حیاط منزل خود را موزائیك یا سنگ مى‏كند، به دولت نیز مالیات مى‏دهد تا بیرون منزلش را اسفالت كند.
درب منزل خود را قفل مى‏زند، به دولت نیز مالیات مى‏دهد بیرون منزل پلیس بگمارد.
در منزل لامپ روشن مى‏كند، به دولت نیز مالیات مى‏دهد تا بیرون منزل، كوچه و خیابان را روشن كند.
در منزل كپسول آتش نشانى دارد، به دولت نیز مالیات مى‏دهد تا بیرون منزل ماشین آتش نشانى را آماده داشته باشد.
 بنابراین مالیات، خرج خود شما مى‏شود و نظیر پولى است كه شما در منزل براى زندگى شخصى هزینه مى‏كنید. با این تفاوت كه آنچه در منزل خرج مى‏كنید مستقیم است و آنچه در بیرون خرج مى‏شود به واسطه مالیاتى است كه به دولت مى‏دهید.
 
 تفاوت دوم‏
 
پرداخت خمس و زكات، به عنوان یك عبادت است و در آن قصد قربت لازم است كه اگر نباشد عمل قبول نمى‏شود. بر خلاف مالیات كه قصد قربت نمى‏خواهد و نوعاً با اكراه پرداخت مى‏گردد.
 
 تفاوت سوّم‏
 
خمس، زیر نظر عالم‏ترین، محبوب‏ترین، با تقوى‏ترین فردى كه با تحقیق انتخاب شده، یعنى فقیه عادل مصرف مى‏شود، بر خلاف مالیات كه چنین شرطى در آن نیست و لذا گاهى غیر عادلانه هزینه مى‏شود. به علاوه اتصال طبقه محروم با عالم ربانى زمینه پندپذیرى و اطاعت از خدا و رسول است و فقرا و سایر گیرندگان، چون خمس را از دست جانشین امام زمان علیه السلام مى‏گیرند احساس حقارت نمى‏كنند.
 
 تفاوت چهارم‏
 
 در خمس و زكات به پرداخت كننده اعتماد مى‏شود، یعنى اولاً خودش حساب مال خود را مى‏كند نه
بازرس و مأمور دولت. ثانیاً كسى را كه مى‏خواهد مال خود را به او بدهد انتخاب مى‏كند كه كدام مرجع و عالم متّقى‏تر باشد. ثالثاً از مصرف آن زیر نظر مجتهد عادل آگاه است و مى‏داند در كجا هزینه مى‏شود.
 
 تفاوت پنجم‏
 
در خمس و زكات هدفِ گیرنده، رشد و پاك كردن مردم و هدفِ پرداخت كننده قرب به خداست.
خمس را از مازاد مخارج سالانه مى‏گیرند، ولى مالیات از اصل درآمد مردم گرفته مى‏شود.

صفحه قبل « [صفحه 11]» صفحه بعد


فهرست
مقدّمهجایگاه خمس در اسلام- دورنمائى از فلسفه خمس و زكاتجامعیّت اسلام خمس در قرآن‏ اهمیّت خمس‏آثار خمس‏خمس در روایات‏ خمس در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله‏ خمس پس از پیامبروسوسه‏هاى شیطانى تفاوت خمس و زكات با مالیات‏ راه مقاومت در برابر وسوسه‏هاموارد ومصارف خمس‏- خمس براى كیست؟سهم پیامبر و امام براى شخصیّت حقوقى آنان‏ ذى القربى كیست؟خمس مربوط به چه چیزهایى است؟سنّت پیامبر در كنار كتاب خدادیدگاه شیعهگیرنده خمس در زمان غیبت كیست؟ امتیازات پرداخت خمس به فقیه جامع الشرائطچگونگى تقسیم خمس‏مقدار پرداخت‏آداب پرداخت‏